Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Nhân viên thu ngân

Nhân viên thu ngân được phân quyền để xử lý các giao dịch với khách hàng như lập hóa đơn bán hàng, đặt hàng, quản lý thông tin khách hàng, công nợ khách hàng, nhận trả hàng, lập phiếu trả.

Cũng giống như nhân viên kho, phân quyền cho nhân viên thu ngân có thể được tùy chỉnh bởi người quản lý tùy theo mức độ tiếp cận thông tin mà người quản lý muốn dành cho nhân viên của mình.

nhan vien thu ngan

Ảnh: phân quyền nhân viên thu ngân bởi KiotViet

 

Xem thêm: Quản lý người dùng