Chọn nhóm ngành hàng của bạn
để được tư vấn và hỗ trợ

Định mức tồn:

Khi bạn tạo mới một hàng hóa trong danh mục, hệ thống của KiotViet cho bạn lựa chọn thiết lập định mức tồn cho hàng hóa đó, nghĩa là thiết lập số lượng tồn ít nhất và nhiều nhất mà mặt hàng đó có thể có trong kho. Hệ thống sẽ dựa vào hai giá trị này để thông báo cho bạn khi nào lượng hàng hóa nằm ngoài giới hạn tồn này để bạn kịp thời đưa ra những quyết định về xuất/nhập hàng phù hợp. Cảnh báo này sẽ xuất hiện bên cạnh hộp thoại chọn số lượng hàng hóa trong cửa sổ bán hàng. Bạn cũng có thể kiểm tra định mức tồn của một hàng hóa bất kỳ trong danh mục sản phẩm bằng cách chọn xem thông tin của hàng hóa đó.

dinh muc ton

Định mức tồn của một mặt hàng trong KiotViet

 

Xem thêm: Thêm mới hàng hóa